O zamówieniach publicznych w Chatce Żaka

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym", współorganizowana przez Katedrę Postępowania Administracyjnego UMCS oraz Koło Naukowe Prawa Zamówień Publicznych, odbyła się 24 kwietnia w Akademickim Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka".

Fot. Bartosz Proll

Głównym celem wydarzenia była wymiana doświadczeń w dziedzinie prawa zamówień publicznych, zapoznanie się z cennymi wskazówkami ekspertów, rozwijanie świadomości i wrażliwości prawnej, a przede wszystkim wypracowanie rozwiązań mogących wpływać na usprawnienie funkcjonowania podmiotów stosujących prawo zamówień publicznych.

Konferencja zgromadziła liczne grono praktyków i teoretyków prawa, którzy z problematyką zamówień publicznych stykają się na co dzień. Organizatorzy gościli także przedstawicieli władz samorządowych: gmin, powiatów, województw oraz innych jednostek sektora publicznego. 

    Aktualności

    Data dodania
    26 kwietnia 2017