O stosunkach polsko-ukraińskich na UMCS

Międzynarodowa konferencja „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku” odbyła się w dniach 22-23 czerwca br. na Wydziale Humanistycznym UMCS. Nasz Uniwersytet wraz z uczelniami ukraińskimi: Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki, Podkarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka oraz Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza zorganizował to ważne wydarzenie w celu omówienia trudnych problemów historycznych, ale też budowania wzajemnej wrażliwości historycznej.

fot. Bartosz Proll

Uczestnicy konferencji zastanawiali się także nad możliwością wypracowania formuły dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego, wymianą doświadczeń związanych z transformacją systemów politycznych w obu państwach oraz przedstawili odniesienia do wzajemnych relacji określanych mianem partnerstwa strategicznego.
Dyskusja była podzielona na 3 panele:
- Panel I. Polska i Ukraina. Historia, która dzieli i łączy
- Panel II. Polska i Ukraina. 25 lat zmian systemowych
- Panel III. Polska i Ukraina. Partnerstwo strategiczne

W obradach wzięli udział m.in. pracownicy naukowi z Polski i Ukrainy, w tym rektorzy uczelni, przedstawiciele władz samorządowych oraz dyplomaci.

Podczas konferencji odbyła się też uroczystość wręczenia medali Centrum Europy Wschodniej UMCS im. św. Cyryla i Metodego, prof. dr. hab. Ihorowi Cependzie, Rektorowi Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka oraz doktorowi honoris causa Janowi Malickiemu, dyrektorowi Studium Europy Wschodniej UW - w uznaniu zasług dla pojednania polsko-ukraińskiego oraz współpracy obu narodów.

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 czerwca 2017