O projekcie

Tytuł projektu: "Wschodni Akcelerator Biznesu"

Nr umowy:

Źródło finansowania: Program Program Operacyjny Polska Wschodnia, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Jednostka organizacyjna: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS

Wartość projektu: 20 020 968,00  zł

Termin realizacji: 01-11-2018 – 31-10-2021

Kierownik projektu: Anna Grzegorczyk

Opis projektu: 

Wschodni Akcelerator Biznesu to Platforma startowa, która zapewnia profesjonalne wsparcie przyszłym przedsiębiorcom w ramach programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Animatorem WAB jest Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., który razem z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Instytutem Nowych Syntez Chemicznych, , Netrix Ventures Sp. z o.o., Netrix Group Sp. z o.o., Rebels Valley Sp. z o.o., Software Camp Sp. z o.o. oraz INNOFI Sp. z o.o. stworzył ekosystem gotowy pomóc każdemu, kto chce rozwinąć innowacyjny pomysł w rentowny biznes.

Wschodni Akcelerator Biznesu dedykowany jest osobom z całej Polski, które szukają wsparcia w przekształceniu swojego pomysłu na innowacyjny produkt lub usługę z branży ekologicznej, spożywczej, produktów rolno-spożywczych, IT/ICT i zamierzają założyć własną działalność gospodarczą w makroregionie Polski Wschodniej, tj. w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.

W ramach projektu 220 pomysłodawców ma szansę na inkubację, czyli pracę pod okiem doświadczonych menedżerów, mentorów oraz specjalistów. 

W ramach uczestnictwa w projekcie oferowane są:

 • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych projektów
 • specjalistyczne usługi indywidualne dopasowane do potrzeb startupów
 • warsztaty i szkolenia
 • pomoc merytoryczna w trakcie prac badawczych oraz w uzyskaniu ochrony praw własności przemysłowej/intelektualnej
 • obsługa księgowa, prawna i doradztwo podatkowe
 • powierzchnia biurowa potrzebna do prowadzenia działalności biznesowej
 • wsparcie w zakresie: tworzenia modelu biznesowego, przygotowania prognozy finansowej, analizy potrzeb klienta, opracowywania produktu, strategii dystrybucji
 • doradztwo w obszarze marketingowym oraz komunikacji/PR
 • wsparcie w obszarze graficznym (m.in. identyfikacja wizualna, tworzenie nazw, znaków firmowych)
 • możliwości implementacji pomysłu u partnerów projektu
 • udział najlepszych startupów w międzynarodowych targach i konferencjach zarówno w Polsce jak i za granicą.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach WAB realizuje usługi specjalistyczne dla powstałych firm.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1213, 1209
20-031 Lublin

tel. 81 537 55 40, 81 537 57 50, 81 537 55 41
e-mail: biznes@umcs.pl