O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie

„Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik”,

który będzie realizowany w okresie od 15.10.2014r. do 30.09.2015 r.
na WPiA UMCS w Lublinie.

Projekt adresowany jest do Studentów V roku Prawa, a jego istotą jest możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w:

  • szkoleniu z zakresu kompetencji interpersonalnych i przedsiębiorczości;
  • specjalistycznym kursie języka angielskiego (przygotowanie do egzaminu TOLES);
  • w jednym specjalistycznym szkoleniu z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa technologii informacyjnych i komunikacyjnych lub prawa autorskiego;
  • spotkaniach panelowych z ekspertami;
  • płatnym stażu (160 godzin) w instytucji współpracującej z WPiA przy realizacji projektu.

Programy szkoleń zostaną przygotowane we współpracy z pracodawcami, a zajęcia poprowadzą praktycy. Wsparciem przewidzianym w projekcie objętych zostanie 100 Studentów V roku Prawa, z których 50 odbędzie staże.       

Ważne terminy:

  • 19 listopada 2014 r. (środa), godz. 9.35, sala 711 – spotkanie informacyjne dla studentów V roku kierunku Prawo, podczas którego omówione zostaną procedury rekrutacyjne oraz zasady uczestniczenia w projekcie.
  • 20 listopada 2014 r. (czwartek), godz. 10.00, pok. 413 (biuro projektu) – rozpoczęcie rekrutacji do projektu, która będzie prowadzona do dnia 12 grudnia 2014 r., codziennie (pon.–pt.) w godz. od. 10.00 do 14.00.

Biuro projektu:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20–031 Lublin
budynek Wydziału Prawa i Administracji, piętro IV, pok. 413
tel. 81 537 57 83

„Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik”

- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego