O programie

Cele
Program zakłada formę stałej, długotrwałej współpracy, służącej integracji środowisk szkolnych i akademickich. Ma pomóc w rozwijaniu zainteresowań uczniów, w podnoszeniu jakości kształcenia oraz kwalifikacji nauczycieli, a także ukazywać nowe trendy we współczesnej humanistyce – nowe problemy badawcze, innowacyjne metody dydaktyczne, nowatorskie metodologie, współczesne zjawiska kulturowe.

Zasady Funkcjonowania
Obecnie w Programie uczestniczy 15 szkół partnerskich i kilka szkół współpracujących z IFP UMCS. Każda szkoła partnerska jest otoczona osobistą opieką Pracownika IFP UMCS, pełniącego funkcję Koordynatora współpracy z daną szkołą. Głównym Koordynatorem Programu jest dr Dorota Filar. Ze strony szkoły odpowiedzialni za przebieg współpracy są (wyznaczeni przez Dyrekcję szkoły) Koordynatorzy (Dyrektorzy szkół lub Nauczyciele poloniści).

Polonistyka EDU Folder Informacyjny

 Lista Szkół 
1. Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim,
ul Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. 0 - 83- 371-47-66,
e-mail: sikorski.lo@wp.pl
Koordynator szkoły: mgr Barbara Stefańczuk –Kalinowska
Koordynator UMCS: dr Dorota Filar

2. IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lublinie,
ul. Struga 6, 20-709 Lublin, tel. 81- 55-54-35
Koordynator szkoły: dr Jolanta Trześniowska
Koordynator UMCS: prof. dr hab. Anna Pajdzińska

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,
ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski
Koordynator szkoły: mgr Jolanta Bilska
Koordynator UMCS: dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

4. IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu,
ul. Mariacka 25, 26 - 600 Radom, tel. 0-48 - 362 – 74 – 85
e-mail: szkola@chalubinski.pl
Koordynatorzy szkoły: mgr Beata Olczykowska, mgr Magdalena Pyszczak
Koordynator UMCS: prof. dr hab. Ryszard Tokarski

5. II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie,
ul. 1-go Maja 66/74, 21-100 Lubartów. Tel. 0-81 854 - 37 – 16,
e-mail : szkola@lo2lubartow.pl
Koordynatorzy szkoły: mgr Agnieszka Opolska, mgr Aleksandra Cybul
Koordynator UMCS: dr Joanna Szadura

6. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku,
ul. Wojska Polskiego 27, 21-040 Świdnik
Koordynatorzy szkoły: mgr Magdalena Skwarczyńska-Zuch, mgr Wiesława Lisek
Koordynator UMCS: dr Dorota Piekarczyk

7. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie,
ul. Ks Kard. S. Wyszyńskiego 41 21-400 Łuków, tel. 0-25 798 29 25 lub 669 -052 -566
Koordynatorzy szkoły: mgr Monika Kokosińska , mgr Małgorzata Bancerz
Koordynator UMCS: dr Adam Kalbarczyk

8. I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach,
ul. Partyzantów 16, 24-100 Puławy, tel. 886-36-26, e-mail (sekretariat)
sekretariat@czart.pulawy.pl
Koordynator szkoły: mgr Iwona Czerniakiewicz-Czyż,
Koordynator UMCS: prof. dr hab. Władysława Książek-Bryłowa

9. Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju,
ul. Tadeusza Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj, (084) 688-04-42,
e-mail: loonz@lbl.pl
Koordynator szkoły: mgr Barbara Chołyst
Koordynator UMCS: dr hab. Dariusz Chemperek

10. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku,
ul. Władysława Sikorskiego 25, 23-200 Kraśnik, (081) 825-69-86, zsnr2_rey@pf.pl
Koordynator szkoły: mgr Ewa Pierz
Koordynator UMCS: dr hab. Dariusz Chemperek

11. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach,
ul. Słowackiego 12, 08-500 Ryki,(081) 865-22-42, 1loryki@wp.pl
Koordynator szkoły: mgr Anna Filipek, mgr Małgorzata Łuszkiewicz,
Koordynator UMCS: dr Katarzyna Puzio

12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu
ul. J. Zamoyskiego 62, 22-400 Zamość, telefon szkoły: (84) 639-81-32
Koordynator szkoły: mgr Aneta Blicharz
Koordynator UMCS: dr Katarzyna Puzio

13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu,
ul. Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość , tel. szkoły: (84) 638-43-51
Koordynator szkoły: Katarzyna Wołoszyn
Koordynator UMCS: prof. dr hab. Halina Pelc

14. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
Plac Wolności 4, 20-005 Lublin, Telefon szkoły: (81) 53-209-47, (81) 53-234-28
Koordynator szkoły: mgr Anna Dygas-Kałuża, mgr Bożena Welter
Koordynator UMCS: dr hab. Dariusz Chemperek

15. XIX Liceum Ogólnokształcące im. M. i J. Kuncewiczów w Lublinie
ul. Rzeckiego 10, 20-637 Lublin, (81) 525-70-12
Koordynator szkoły: mgr Barbara Smutek
Koordynator UMCS: dr Jarosław Cymerman