Instytut Filologii Polskiej należy do największych i najbardziej prężnych naukowo i dydaktycznie jednostek UMCS. Jest także największą polonistyką po prawej stronie Wisły. Powstał przeszło 60 lat temu i stale się rozwija.

Kształcimy studentów I, II i III stopnia na kierunkach filologia polska, e-edytorstwo i techniki redakcyjne.

W skład Instytutu wchodzi 6 katedr:

  • Katedra Edukacji Polonistycznej,
  • Katedra Historii Literatury Polskiej,
  • Katedra Semantyki, Pragmatyki i Teorii Języka,
  • Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego,
  • Katedra Tekstologii i Gramatyki Jezyka Polskiego,
  • Katedra Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej.