Instytut Filologii Polskiej należy do największych i najbardziej prężnych naukowo i dydaktycznie jednostek UMCS. Jest także największą polonistyką po prawej stronie Wisły. Powstał przeszło 60 lat temu i stale się rozwija.

Kształcimy studentów I, II i III stopnia na kierunkach filologia polska, e-edytorstwo i techniki redakcyjne oraz glottodydaktyka polonistyczna.

W skład Instytutu wchodzi 9 zakładów i 2 pracownie:

Obecnie pracuje u nas blisko 60 osób.