O Instytucie

Sekretariat

mgr Monika Łukasik

pokój: 44a

telefon/fax: 81 537 59 01

e-mail: instytut.biologii@poczta.umcs.lublin.pl


Dyrektor

prof. dr hab. Wiesław Mułenko

telefon: 81 537 59 38

e-mail: wieslaw.mulenko@poczta.umcs.lublin.pl


Z-ca dyrektora

dr hab. Małgorzata Wójcik prof. UMCS

telefon: 81 537 50 64

e-mail: mwojcik@poczta.umcs.lublin.pl


Rys historyczny

Instytut Biologii został utworzony 1 września 1970 roku, jako jeden z trzech instytutów wchodzących w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. W wyniku nadania Wydziałowi nowej struktury organizacyjnej, z dotychczasowych katedr botanicznych i zoologicznych powstały nowe jednostki naukowo-dydaktyczne – zakłady. W 2011 roku, po podziale Wydziału BiNoZ, zakłady Instytutu znalazły się w strukturze Wydziału Biologii i Biotechnologii i w połączeniu z Zakładem Biochemii utworzyły Instytut Biologii i Biochemii. W skład Instytutu wchodzi 13 zakładów i 1 pracownia.

Dyrektorzy Instytutu Biologii:

  • prof. dr hab. Sędzimir Maciej Klimaszewski (1970-1973);
  • prof. dr hab. Tadeusz Baszyński (1973-1981);
  • prof. dr hab. Michał Górski (1981-1984);
  • prof. dr hab. Jerzy Kubik (1984-1991);
  • prof. dr hab. Renata Śnieżko (1991-1997);
  • prof. dr hab. Anna Tukiendorf (1997-2003);
  • prof. dr hab. Kazimierz Trębacz (2003-2006);
  • dr hab. Wiesław Mułenko (2006-2011).

Dyrektorzy Instytutu Biologii i Biochemii:

  • prof . dr hab. Wiesław Mułenko od 2011 roku. 

Pracownicy

W Instytucie zatrudnionych jest 97 nauczycieli akademickich (w tym 11 z tytułem naukowym profesora), 30 pracowników naukowo- i inżynieryjno-technicznych i 2 pracowników administracji.

Pracownicy Instytutu Biologii i Biochemii prowadzą zajęcia z przedmiotów obligatoryjnych na kierunkach: biologia (w tym na specjalnościach nauczycielskich), biotechnologia, ochrona środowiska, chemia, pedagogika, psychologia, logopedia z audiologią, turystyka i rekreacja; przedmioty specjalizacyjne, seminaria i pracownie magisterskie dla studentów biologii ogólnej i eksperymentalnej, biochemii oraz biotechnologii; zajęcia na studiach doktoranckich i podyplomowych.