O Instytucie

Instytut Neofilologii jest jednostką organizacyjną istniejącą w ramach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dyrektorem Instytutu jest dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS.

Instytut obejmuje w swej strukturze 9 katedr (patrz zakładka Struktura). Siedzibą Instytutu jest budynek dawnego Wydziału Humanistycznego (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a). Poszczególne katedry zajmują pomieszczenia na 4 i 5 piętrze WH oraz w budynku DS Kronos, ul. Sowińskiego 17 i pomieszczeniach Centrum Języka Portugalskiego, ul. Sowińskiego 12.