Numer konta do wpłat

OPŁATĘ ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI prosimy przekazać do dnia 31.05.2020 r. na
SUBKONTO UMCS przeznaczone do obsługi KONFERENCJI

87 1140 1094 0000 2905 1600 1176

Z DOPISKIEM „Mikroorganizmy różnych środowisk”

BANK w mBank SA O/Lublin, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

TYTUŁEM opłata udziału w 54. Konferencji „Mikroorganizmy różnych środowisk”

imię i nazwisko, instytucja osoby, za którą dokonywany jest przelew

i NIP tej instytucji

NIP UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 712-010-36-92