Nowy projekt badawczy w Instytucie Socjologii

W Instytucie Socjologii realizowany będzie nowy międzynarodowy projekt w ramach Grantów Interwencyjnych NAWA, mający na celu m.in. zmapowanie aktorów zaangażowanych w zarządzanie kryzysem i działania pomocowe dla osób uciekających po 24 lutego z Ukrainy do Polski lub ze wschodnich regionów Ukrainy do jej regionów zachodnich.

Tytuł projektu:

Wielopoziomowe zarządzanie kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę na przykładzie działań w województwie lubelskim (PL) i obwodzie wołyńskim (UA)

Kierownik: dr Karolina Podgórska

Zespół: dr Małgorzata Dziekanowska, dr Andrzej Jekaterynczuk, mgr Andrzej Stawicki oraz badaczki z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku: prof. Oksana Yarosh, dr Olga Kuzmuk, dr Valentyna Lyubchuk

Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wiedzy o reagowaniu w sytuacji kryzysowej będącej konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę. Planowane działania są osadzone w koncepcjach wielopoziomowego zarządzania oraz rezyliencji społecznej. Celem badań jest zmapowanie aktorów (w ramach różnorodnych kategorii podmiotów: centralnych, lokalnych, publicznych, prywatnych, formalnych, oddolnych) zaangażowanych w zarządzanie kryzysem i działania pomocowe dla osób uciekających po 24 lutego z Ukrainy do Polski lub ze wschodnich regionów Ukrainy do jej regionów zachodnich. Badania realizowane będą na terenie dwóch obszarów przygranicznych: województwa lubelskiego - PL (migranci zagraniczni) oraz obwodu wołyńskiego - UA (migranci wewnętrzni).

Projekt został przygotowany w ramach prac powołanego w kwietniu b.r. Zespołu ds. Badań Migracyjnych, działającego w IS UMCS, w składzie: dr Błażej Dyczewski, dr Małgorzata Dziekanowska, dr Andrzej Jekaterynczuk, dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS, dr Michał Nowakowski, dr Dominika Polkowska, dr Karolina Podgórska (kierownik), mgr Andrzej Stawicki, dr Artur Wysocki.

    Aktualności

    Data dodania
    18 lipca 2022