Nowoczesne metody nauczania i zarządzania projektami

Tytuł projektu: „Nowoczesne metody nauczania i zarządzania projektami”

Nr umowy: EOG/19/K1/D1/W/0012

Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Wydziałem Politologii oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej

Wartość projektu: 8 600,00 EUR

Termin realizacji: 01.03.2020 - 31.08.2020

Strona www projektu: https://www.umcs.pl/pl/nowoczesne-metody-nauczania-i-zarzadzania-projektami,18917.htm

    Autor
    Dorota Obydź