Nowoczesne metody i techniki kształcenia w UMCS. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału MFiI

Tytuł projektu/nr umowy:
Nowoczesne metody i techniki kształcenia w UMCS. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału MFiI/Umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-284/08-00

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 4.1/ Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Jednostka organizacyjna:
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Wartość projektu:
3 296 434,84 PLN

Termin realizacji:
01.02.2009-31.01.2011

    Autor
    Małgorzata Jaruga