Rekrutacja na szkolenia z obsługi Systemu Wsparcia Praktyk Studenckich

Uruchomienie rekrutacji na szkolenia z obsługi nowo wdrażanego Systemu Wsparcia Praktyk Studenckich.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 23 czerwca 2014 r. uruchomiono rekrutację na bezpłatne szkolenia z obsługi Systemu Wsparcia Praktyk Studenckich.

Oferta projektu obejmuje udział w:

 • szkoleniu administratorów Systemu Wsparcia Praktyk Studenckich (czas trwania: 4 godziny).

  Szkolenie skierowane jest do pracowników Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, tj. jednostki administracyjnej Uczelni wskazanej przez Rektora do obsługi administracyjnej systemu,

 • szkoleniu użytkowników końcowych Systemu Wsparcia Praktyk Studenckich (czas trwania: 4 godziny).

  Szkolenie skierowane jest do:
  - osób będących pracownikami jednostek administracyjnych poszczególnych Wydziałów UMCS wyznaczonych przez Dziekanów do obsługi praktyk realizowanych na Wydziale,
  - opiekunów praktyk na poszczególnych Wydziałach,
  - wydziałowych koordynatorów praktyk na poszczególnych Wydziałach.

Szkolenia zostana przeprowadzone pomiędzy 1 a 4 lipca 2014 r. W zwiazku ze zbyt małą liczbą zgłoszeń na szkolenie 1 i 2 lipca te terminy zostały odwołane. Szkolenie odbędzie się 3 i 4 lipca 2014 roku.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Osoby zainteresowane udziałem uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu i Planem rekrutacji oraz złożenie poniższych dokumentów rekrutacyjnych:

UWAGA!
Osoby, które składały już formularze zgłoszeniowe do projektu, w aktualnej rekrutacji składają wyłącznie dokument nr 1, czyli Zgłoszenie do udziału w szkoleniu.

Plan rekrutacji [PDF]

Dokumenty można składać w terminie od 23 czerwca 2014 r. do zamknięcia rekrutacji w biurze projektu (z siedzibą w Rektoracie UMCS, pokój 1412), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15.

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS”.

  Aktualności