Dostęp do Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Uczelnią

Komunikat z dnia 04.09.2013

W związku z uruchomieniem na uczelni Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Uczelnią  pracownikom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej udostępniono Portal Samoobsługi Pracowniczej SAP.

Portal umożliwia pracownikom UMCS przeglądanie danych związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem oraz planowanie nieobecności i składanie wniosków urlopowych. Za pośrednictwem Portalu Samoobsługi Pracowniczej jest możliwe samodzielne drukowanie pasków płacowych, przeglądanie historii delegacji oraz zrealizowanych przez pracownika szkoleń.

Przed rozpoczęciem użytkowania Portalu Samoobsługi Pracowniczej rekomendujemy zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika, który w pełni prezentuje możliwości Portalu Samoobsługi Pracowniczej oraz opisuje sposób poruszania się po nim.

Podręcznik został udostępniony przez Centrum Kadrowo-Płacowe oraz lubMAN w postaci zabezpieczonego hasłem dokumentu pdf.

Hasło do dokumentu zostało rozesłane do wszystkich pracowników UMCS na służbowe adresy e-mail.

    Aktualności