Nowości 2023

Studia I stopnia:

 • bezpieczeństwo radiacyjne (stacjonarne, inżynierskie, 3,5 roku, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)
 • geowizualizacja historyczna i archeologiczna (stacjonarne, licencjackie, 3 lata; studia międzywydziałowe prowadzone przez Wydział Historii i Archeologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)
 • inżynieria światłowodowa (stacjonarne, inżynierskie, 3,5 roku, Wydział Chemii)
 • socjologia (stacjonarne, licencjackie, 3 lata, Wydział Filozofii i Socjologii)
 • sustainability management (zarządzanie rozwojem zrównoważonym) - studia prowadzone w języku angielskim (stacjonarne, licencjackie, studia międzywydziałowe prowadzone wspólnie przez Wydziały: Biologii i Biotechnologii, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Ekonomiczny oraz Chemii)

Studia jednolite magisterskie:

 • geoarcheologia (stacjonarne, 5 lat, studia międzywydziałowe prowadzone przez Wydział Historii
  i Archeologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Studia II stopnia:

 • kreatywność i projektowanie społeczne (stacjonarne, 2 lata, Wydział Filozofii i Socjologii)
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze (stacjonarne, 2 lata, Wydział Ekonomiczny)
 • nowe media (niestacjonarne, Wydział Politologii, 2 lata)
 • rozwój zasobów ludzkich (stacjonarne i niestacjonarne, 1,5 roku, Wydział Pedagogiki i Psychologii)
 • migracje i mobilność (stacjonarne, 1,5 roku, Wydział Filozofii i Socjologii)

Rekrutacja rusza 17 kwietnia! Link do rejestracji