Nowa filia Uniwersytetu Dziecięcego UMCS we Włodawie

„Wiedza to wolność” – motto to już od jedenastu lat przyświeca Uniwersytetowi Dziecięcemu UMCS. 22 marca br. przekonali się o tym uczniowie klas 1-3 z dwóch szkół podstawowych we Włodawie. W przestrzeni sali widowiskowej Włodawskiego Domu Kultury, w obecności burmistrza Wiesława Muszyńskiego, rektora prof. Radosława Dobrowolskiego oraz prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Doroty Kołodyńskiej, ponad 400 dzieci przyjęło ślubowanie, dołączając tym samym do społeczności akademickiej Uniwersytetu Dziecięcego UMCS.

Na wstępie burmistrz Wiesław Muszyński podziękował za dotychczasową, znakomitą współpracę z uczelnią. Podkreślił, że powstanie włodawskiej filii UD jest kolejną wspólną i wymierną inicjatywą: – Jest to dla nas bardzo duże wydarzenie, ponieważ tego typu jednostki jeszcze nie mieliśmy w historii naszego miasta. (…) Od dzisiaj najmłodsi mieszkańcy Włodawy będą także studentami Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Włodarz zwrócił się też bezpośrednio do uczniów: – Drogie dzieci, filia ta powstała właśnie dla Was, żebyście już dzisiaj mogli poczuć magię uczelni i wykładów. Bądźcie dumni z tego, że dzisiaj zostaniecie studentami UMCS!

Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski przywitał serdecznie uczniów, wprowadzając ich w program wydarzenia: – Dzisiaj przed Wami immatrykulacja, czyli przyjęcie w poczet studentów. Za chwilę złożycie ślubowanie, które przypieczętuje jednocześnie wasz związek z naszą uczelnią. Życzę wam, abyście tak licznie, jak dzisiaj wypełniliście tę salę, uczestniczyli we wszystkich zajęciach w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, bo gwarantuję, że są one wyjątkowe i rozwijają różne pasje.

Na koniec rektor zachęcił i zaprosił dzieci do kontynuowania kariery naukowej na UMCS: – Mam nadzieję, że od dzisiaj będziecie z każdym dniem interesować się nauką, zgłębiać nową wiedzę i rozwijać swoje pasje po to, żeby najpierw skończyć z jak najlepszymi ocenami szkołę podstawową, następnie wybrać jedno z liceów, które funkcjonują we Włodawie lub regionie, i wreszcie, po tej naukowej wędrówce, trafić na największy i najlepszy we wschodniej Polsce Uniwersytet – imienia Marii Curie-Skłodowskiej.

Następnie uczniowie złożyli ślubowanie pod czujnym okiem prof. Doroty Kołodyńskiej, która pogratulowała świeżo pasowanym studentom i dodała: – Żeby przekonać się, czy naprawdę chcecie studiować, zdobywać wiedzę i zadawać pytania, za chwilę przed wami zaprezentowany zostanie niezwykły wykład i wspaniałe eksperymenty.

Jako że patronka uczelni jest najlepszym wzorcem i przykładem tego, że warto się uczyć, wykład inauguracyjny w nowej filii nosił tytuł: „Największa czarodziejka świata”. Kierowniczka Uniwersytetu Dziecięcego, Anna Bukowska, zabrała małych studentów do krainy nauki, ale pod przykryciem magii. Dzieci chętnie i z entuzjazmem uczestniczyły we wspaniałych eksperymentach, podczas których w sposób praktyczny i zabawny mogły przyswoić zagadnienia z zakresu chemii i fizyki. W organizację zajęć zaangażowana była także p. Edyta Tylega z zespołu UD UMCS. To nie ostatnie aktywności przygotowane dla małych włodawian w tym roku akademickim. W czerwcu planowany jest kolejny wykład.

Przypomnijmy, że włodawska filia jest ósmym „oddziałem” Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Przez minione lata tysiące dotychczasowych studentów poznawało tajemnice wszechświata i mogło przekonać się, że warto zdobywać wiedzę. Program UD przygotowywany jest tak, aby przybliżał dzieciom wiele dziedzin nauki i kultury, rozwijał ich wrodzoną ciekawość oraz inspirował do poznawania i kształtowania własnych zainteresowań, zdolności i talentów. Zajęcia dla dzieci są prowadzone przez nauczycieli akademickich i pasjonatów różnych dziedzin, w formie wykładów, warsztatów i innych działań popularyzujących naukę.

Miłym akcentem wizyty we Włodawie było także zaproszenie rektora UMCS do wygłoszenia wykładu dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prof. Dobrowolski opowiedział o geologicznej historii Lubelszczyzny, co spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród włodawian.

Intensyfikacja działań z Gminą Miejską Włodawa jest pokłosiem podpisanej w ubiegłym roku umowy o współpracy, w ramach której realizujemy szerokie działania z zakresu: wzmacniania potencjału kulturalnego Włodawy i UMCS, badań dot. wpływu „klimatu pogranicza” oraz wielokulturowości na mieszkańców miast, wspólnych inicjatyw w ramach Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną UMCS, Programu Szkół Partnerskich UMCS oraz Uniwersytetu Dziecięcego czy Trzeciego Wieku.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    23 marca 2023