Nominacje do Nagrody im. Jerzego Giedroycia - komunikat

Nagroda im. Jerzego Giedroycia ustanowiona przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2001 r. jest przyznawana za twórczą kontynuację przesłania Redaktora Jerzego Giedroycia oraz badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury”. Cyklicznie do Nagrody zgłaszane są wyróżniające się monografie i wydawnictwa zbiorowe.

W tegorocznej 22. edycji Nagrody, podczas posiedzenia, członkowie Kapituły spośród wszystkich zgłoszeń wybrali 12 tytułów książek.

W gronie nominowanych znalazły się następujące publikacje:

• Zbigniew Majchrowski, Krypta Gustawa, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2021;

• Michał Rauszer, Siła podporządkowanych, Wydawnictwo UW, Warszawa 2021;

• Joanna Ostrowska, Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2021;

• Agnieszka Gajewska, Stanisław Lem. Wypędzony z Wysokiego Zamku. Biografia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021;

• Piotr Mitzner, Ludzie z nieludzkiej ziemi. Rosyjski krąg Józefa Czapskiego, Wydawnictwo Naukowe UKSW, PIW, 2021;

• Ireneusz Krzemiński, Solidarność a narodziny demokratycznej Polski. Powtórzona interwencja socjologiczna 1981-2015, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2021;

• Jędrzej Piekara, Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera, Łódź-Paryż 2021;

• Magdalena Ptaszyńska, Radosław Ptaszyński, Skalpel ’68. Kampania antysemicka w środowisku szczecińskich lekarzy, Universitas, Kraków 2021;

• Katarzyna Drąg, Lwowskie korzenie polskiego dziennikarstwa. Studia nad profesjonalizacją zawodu na przełomie wieków (1848-1914), Wydawnictwo Petrus, 2021;

• Rafał Matyja, Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością, Kraków, Karakter 2021;

• Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej (1939-2019), pod red. Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka, t. 1. Problematyka Zagłady w filmie i teatrze, t.2. Problematyka Zagłady w sztukach wizualnych i popkulturze, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2021;

• Anna Wylegała, Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021.

Ogłoszenie wyników Nagrody im. Jerzego Giedroycia nastąpi 21 października 2022 r. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    14 września 2022