New Horizons in English Studies - nowe czasopismo w Instytucie Anglistyki UMCS

Instytut Anglistyki oraz Koło Naukowe Anglistów UMCS mają przyjemność zaprezentować nowe czasopismo naukowe New Horizons in English Studies. Inicjatywa założenia tego periodyku powstała w środowiskach Koła Naukowego Anglistów oraz doktorantów działających w Instytucie po sukcesie ogólnopolskiego cyklu konferencyjnego Students’ Corner odbywającego się co roku na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Misją New Horizons in English Studies jest publikowanie artykułów w języku angielskim, tematycznie i metodologicznie zróżnicowanych, lecz znajdujących się w obrębie badań z obszaru nauk humanistycznych w zakresie filologii angielskiej. Tym, co wyróżnia nasz periodyk na tle innych publikacji jest przeznaczenie łam czasopisma dla autorów będących na początku kariery naukowej, czyli studentów zarówno studiów licencjackich, magisterskich, jak i doktoranckich, co umożliwi im popularyzację ich dorobku w środowisku badaczy języka, literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Niemniej istotna jest tu także promocja Wydziału oraz Instytutu w środowisku młodych anglistów, którzy wyrażają duże zainteresowanie publikacją artykułów pokonferencyjnych w takiej właśnie formule.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym tytułem oraz do dołączenia do grona autorów.
W imieniu Redakcji,
dr Anna Bendrat

Link do strony konferencji Students’ Cornerwww.studentscornerumcs.wordpress.com 

Students' Corner 2017 odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    31 marca 2017