NAWA: wspólne projekty badawcze - trwające nabory

Przypominamy o trwających obecnie naborach w konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na wspólne projekty badawcze.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez Wnioskodawców z Polski i partnerów zagranicznych.

Aktualnie naukowcy moga aplikować w czterech otwartych konkursach:

  1. Wspólne projekty badawcze między Polską a Austrią - nabór do 27.06.2023 r.
  2. Wspólne projekty badawcze między Polską a Niemcami - nabór do 30.06.2023 r.
  3. Wspólne projekty badawcze między Polską a Francją - nabór do 17.07.2023 r.
  4. Wspólne projekty badawcze miedzy Polską a Słowacją - nabór do 24.07.2023 r.

Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zapraszamy!

Źródło: NAWA, https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,21234,nawa-wspolne-projekty-badawcze-trwajace-nabory,132267.chtm

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    24 maja 2023