Naukowe Studenckie Koło Samorządowców

CHCESZ:

 • zaangażować się w życie uczelni? 
 • poszerzyć swoje horyzonty? 
 • zdobyć nowe doświadczenie? 
 • dowiedzieć się, jak myśleć globalnie i działać lokalnie? 
 • pracować w grupie z kreatywnymi ludźmi? 
 • rozpocząć swoją karierę polityczną? 
 • wiedzieć więcej?

DOŁĄCZ DO NAS!

Naukowe Studenckie Koło Samorządowców powstało w 1997 roku z inicjatywy prof. Stanisława Michałowskiego. Obecnie funkcjonujemy na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS zrzeszając studentów zainteresowanych tematyką samorządu terytorialnego.

Głównym celem NSKS jest promocja samorządności i regionalizacji oraz zaangażowanie na rzecz "małych ojczyzn". Rozwijamy wśród studentów zainteresowania, związane z funkcjonowaniem i tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego. Sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez nas jest „Tydzień Samorządności”, którego ramach przez kilka dni odbywają się spotkania z politykami, debaty z ekspertami oraz inne wydarzenia związane z samorządem terytorialnym.

Współpracujemy także z innymi organizacjami zrzeszającymi studentów z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa. Podejmujemy również samodzielne inicjatywy w zakresie badania świadomości Lublinian dotyczącej tematyki związanej z samorządem terytorialnym.

Jeśli interesujesz się sprawami lokalnymi, chciałbyś/chciałabyś poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie, jak również aktywnie uczestniczyć w życiu uczelni - wstąp do naszego Koła!

ZARZĄD:

 • Przewodniczący: Marcin A. Szemraj
 • Wiceprzewodniczący: Olgierd-Liekh Dobrovolskyi, Dawid Błaszkiewicz
 • Sekretarz-skarbnik: Kamil Syta
 • Opiekun: dr Justyna Wasil

KONTAKT:

e-mail: nsks@poczta.umcs.lublin.pl

Naukowe Studenckie Koło Samorządowców

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin