Mechanics and thermodynamics / Wolfgang Demtröder.

Springer, 2017. ISBN 978-3-319-27875-9

    Nauki ścisłe i przyrodnicze

    Data dodania
    3 lipca 2018