Laboratory techniques in plant bacteriology / Suresh G. Borkar.

Boca Raton ; London [etc.] : CRC Press, cop. 2018.
ISBN 978-1-138-63405-3

    Nauki ścisłe i przyrodnicze

    Data dodania
    8 czerwca 2018