Nauki o kulturze

Skład Rady Naukowej w dyscyplinie nauk o kulturze

Przewodniczący 

Dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS      

Przedstawiciel Związków Zawodowych działających w UMCS

Dr Mariola Tymochowicz

Przedstawiciel młodszych pracowników nauki

Dr Magdalena Grabias  

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS 

Mgr Anna Mikiciuk

 

Dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. UMCS             
Dr hab. Ewa Letkiewicz, prof. UMCS      
Dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS     
Dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS
Dr hab. Christopher Garbowski, prof. UMCS      
Prof. dr hab. Jan Adamowski     
Dr hab. Jerzy Żywicki, prof. UMCS           
Dr hab. Zbigniew Mazur, prof. UMCS    
Dr hab. Robert Bubczyk, prof. UMCS     
Dr hab. Grzegorz Żuk    


Przedstawiciel studentów: mgr Magdalena Dąbrowska
Protokolant: mgr Magdalena Radzka