Nauczyciel na miarę XXI wieku

Tytuł projektu: „Nauczyciel na miarę XXI wieku”

Nr umowy:  POWR.03.01.00-00-KN19/18

Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego

Wartość projektu: 1 171 452,00 PLN

Termin realizacji: 1.02.2019-30.11.2022

Strona www projektuhttps://www.umcs.pl/pl/nauczyciel-na-miare-xxi-wieku.htm

    Autor
    Dorota Obydź