Nauczyciel europejski - studia podyplomowe w zakresie edukacji europejskiej, regionalnej i międzykulturowej

Tytuł projektu/nr umowy:
Nauczyciel europejski - studia podyplomowe w zakresie edukacji europejskiej, regionalnej i międzykulturowej/Umowa nr 261.POKL.09.04.00-06-047/09-00

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Jednostka organizacyjna:
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Wartość projektu:
377 955,88 PLN

Termin realizacji:
01.02.2010-30.06.2011

    Autor
    Małgorzata Jaruga