Nasz sukces w Konkursie Prezydenta Miasta Lublin

Z wielką przyjemnością informujemy, że praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr hab. Waldemara Kociuby, prof. UMCS (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) została nagrodzona w tegorocznym Konkursie Prezydenta Miasta Lublin na najlepsze opracowanie poświęconw tematyce rozwoju gospodarczego miasta. Z uwagi na wysoki poziom tegorocznej edycji, komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu poza nagrodą główną także czterech wyróżnień.
 
Laureatką jest Karolina Czyż, absolwentka kierunku Geoinformatyka (WNoZiGP UMCS), a tytuł nagrodzonej pracy to „Wykorzystanie GIS do oceny dostępności komunikacyjnej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Przedmiotem badań była dostępność komunikacyjna LOF oraz wnikliwa ocena obecnego stanu sieci.
 
GRATULUJEMY!
 
 
Poznaniak - autor wykorzystanej grafiki na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 2.5 
 

    Aktualności

    Data dodania
    31 grudnia 2020