Najlepsi pracownicy WPiD w ocenie studentów (semestr zimowy, rok akademicki 2021/22)

W oparciu o wyniki ankiet studenckich oceny pracowników Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 przedstawiamy poniżej listę najlepszych dydaktyków Wydziału w ocenie studentów za ww. okres. 

 • prof. dr hab. Walenty Baluk
 • dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS
 • dr hab. Konrad Pawłowski
 • dr Karolina Burno-Kaliszuk
 • dr hab. Ewelina Podgajna, prof. UMCS
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • dr Elżbieta Pawlak-Hejno
 • dr Justyna Kięczkowska
 • dr Justyna Misiągiewicz

12 maja 2022 roku w trakcie spotkania z dr hab. Wojciechem Ziętarą, prof. UMCS, Dziekanem Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i dr hab. Małgorzatą Adamik-Szysiak, prof. UMCS, Prodziekanem ds. Studenckich wyżej wymienionym pracownikom zostały wręczone dyplomy potwierdzające osiągnięcie wyróżniających wyników ankiet studenckich.

Jednocześnie, studenci swoimi głosami zadecydowali, iż najlepszą katedrą w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 została Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Serdeczne podziękowania z tej okazji na spotkaniu władze dziekańskie złożyły na ręce kierownik katedry - dr hab. Katarzynie Marzędzie-Młynarskiej, prof. UMCS.

Bardzo dziękujemy wszystkim wyróżnionym pracownikom za tak profesjonalne zaangażowanie w naukę i rozwój naszych studentów!


fot. Ihor Kolisnichenko

  Aktualności

  Data dodania
  21 maja 2022