Nagrody i wyróżnienia

2014 – Tytuł „Bene Meritus Terrae Lublinensi” przyznany przez media lubelskie w kategorii Nauka – prof. Janusz Szczodrak, dr hab. Małgorzata Pleszczyńska, dr hab. Adrian Wiater

2013 – Odznaka Honorowa Prezesa Rady Ministrów „Za Zasługi dla Wynalazczości” za aktywność w patentowaniu wyników badań – prof. Janusz Szczodrak, dr hab. Małgorzata Pleszczyńska, dr hab. Adrian Wiater

2013 – Nagroda Naukowa Marii Curie za opracowanie przemysłowej technologii produkcji mutanazy – unikatowego enzymu skutecznego w walce z próchnicą zębów – prof. Janusz Szczodrak, dr hab. Małgorzata Pleszczyńska, dr hab. Adrian Wiater

2011 – Dr Bares Award PRO.MED.CS Praha a.s. – III miejsce w międzynarodowym konkursie na najlepszą pracę w dziedzinie gastroenterologii i hepatologii – dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska

2011 – Wyróżnienie w plebiscycie National Geographic - Travelery za naukowe odkrycie roku – prof. Nikodem Grankowski, dr hab. Marek Tchórzewski, dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, dr Leszek Wawiórka

2011 – Nagroda Naukowa Marii Curie za badania nad rybosomalnymi białkami P Plasmodium falciparum jako potencjalnym składnikiem szczepionki przeciw malarii – prof. Nikodem Grankowski, dr hab. Marek Tchórzewski, dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, dr Leszek Wawiórka