Nagrody

§ 11 Regulaminu Konkursu
1. Organizatorzy przewidują dyplomy, nagrody rzeczowe i publikacje autorów najwyżej ocenionych glos. 
2. Organizatorzy przewidują certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich uczestników konkursu. 

PUBLIKACJA GLOS

Zwycięskie i wyróżnione glosy zostaną opublikowane w czasopismach naukowych. Najlepsza glosa zostanie opublikowana w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego. Druga nagrodzona glosa zostanie opublikowana w Przeglądzie Prawa Administracyjnego, zaś glosy wyróżnione w Financial Law Working Papers.

NAGORDY RZECZOWE

Nagrody rzeczowe w postaci trzech egzemplarzy Meritum Podatki 2021 zostały ufundowane przez partnera Konkursu - Kancelarię Dentos.