Nabór zgłoszeń na "Elevator pitches" podczas sympozjum akademickiego projektu REINITIALISE

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców* do włączania się w aktywności badawcze w projekcie REINITIALISE: "Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia", finansowanego przez Komisję Europejską w ramach prestiżowego programu Horyzont 2020.

* Zgodnie z definicja młodzi naukowcy to tacy, którzy w momencie rekrutacji nie osiągnęli pierwszych czterech lat (ekwiwalent pełnego czasu pracy) swojej kariery naukowej i nie uzyskali stopnia naukowego doktora.

Naukowcy na początkowym etapie kariery z uniwersytetów uczestniczących w projekcie, czyli UMCS, KU Leuven oraz Uniwersytetu w Maceracie zaproszeni są do udziału w Sympozjum Akademickim pn. "The actual boundaries of e-health: ethical, legal and technological issues", które odbędzie się online 29 kwietnia 2021 roku oraz do przedstawienia "elevator pitch" na następujące tematy badawcze związane z tematyką sympozjum:

  • Ethical aspects of AI, digital media, e-health;
  • Legal aspects of AI, digital media, e-health;
  • Socio-economic aspects of AI, digital media, e-health;
  • Technological aspects of AI, digital media, e-health.

Młodzi naukowcy zaproszeni są do przedstawienia swoich aktualnych zainteresowań badawczych i planowanych bądź realizowanych działań, pod warunkiem, że są one związane z wyżej wspomnianą tematyką, w formie maksymalnie 3-minutowej prezentacji. Prezentacje odbywać będą się w języku angielskim. 

"Elevator pitches" to forma prezentacji, w której pomysły przedstawiane są w bardzo zwięzły sposób, skupiając się na głównych aspektach pomysłu.

Udział w takim przedsięwzięciu jest okazją do poszerzenia międzynarodowych sieci kontaktów oraz do zwiększenia możliwości badawczych poprzez nawiązanie nowych międzynarodowych i interdyscyplinarnych form współpracy nad innowacyjnymi zagadnieniami zarówno z innymi młodymi naukowcami jak również z doświadczonymi badaczami z naszego Uniwersytetu, belgijskiego KU Leuven oraz włoskiego Uniwersytetu w Maceracie. 

Termin rejestracji i przesłania slajdów mija 25 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: https://www.reinitialise.eu/blog/1st-call-for-pitches-for-early-stage-researchers/

    Aktualności

    Data dodania
    20 kwietnia 2021