Nabór wniosków 2023

 

Program stypendialny dla młodych twórców i animatorów „Stypendia Kulturalne Bogdanki w Chatce Żaka” to wyjątkowy projekt, który jako element Polityki Zaangażowania Społecznego LWB S.A., realizowany jest we współorganizacji z Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Zgłoszenia przyjmowane są w tym roku w terminie: od 17.04.2023 do 19.05.2023.

Jak się zgłosić?

Wzory dokumentów oraz regulamin znajdują się w załącznikach poniżej.

Stypendia są przyznawane na działalność artystyczną oraz działalność związaną z upowszechnianiem kultury.

W obydwu kategoriach udzielane są na działania związane z następującymi dziedzinami:

 • Muzyka
 • Taniec
 • Teatr
 • Film
 • Sztuki wizualne, m.in.: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, fotografia, multimedia, intermedia, instalacja
 • Literatura

Wiek stypendystów: 18-30 lat

Wysokość stypendiów: 2500 – 7000 zł brutto

Nabór wniosków: od 17.04.2023 do 19.05.2023

Jak złożyć wniosek?

 1. Wypełnij wniosek.
 2. Opisz swoje dotychczasowe działania.
 3. Dołącz portfolio.
 4. Zdobądź rekomendację.
 5. Złóż dokumenty.

Wzory dokumentów oraz regulamin znajdują się w załącznikach poniżej.

Podpisane dokumenty można:

 • dostarczyć osobiście do Chatki Żaka (pokój 1.14 lub portiernia)

 • wysłać pocztą na adres: ACKiM UMCS Chatka Żaka, Idziego Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin, pokój 1.14, z dopiskiem "Stypendia Kulturalne Bogdanki w Chatce Żaka"

 • wysłać na adres: stypendia@ack.lublin.pl

Najważniejszym celem programu jest rozwój lubelskiego środowiska akademickiego poprzez wspieranie artystyczno-kulturalnych projektów i ambicji młodych ludzi. Stypendia twórcze przyznawane są na realizację projektów artystycznych oraz realizację inicjatyw z zakresu upowszechniania kultury osób do 30 roku życia. Ich celem jest wspieranie indywidualnego rozwoju młodych artystów i animatorów kultury z terenu województwa lubelskiego oraz zwiększenie dostępności wydarzeń i działań artystycznych.

Wzory dokumentów oraz regulamin znajdują się w załącznikach poniżej: