System wsparcia psychologicznego

na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Pomoc psychologiczna dla studentów i pracowników

 • Dorota Kaczmarkowska
 • tel. 609 370 032
 • Małgorzata Szerafin - dodatkowo porady dla studentów z zakresu efektywnego uczenia się
 • tel. 730 499 898

Pomoc w adaptacji procesu dydaktycznego

(również studentom z problemami natury psychicznej)

 • Katarzyna Skalska
 • Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych, Dom Studenta „Babilon”
 • ul. Radziszewskiego 17, pokój 9
 • tel. (81) 537 58 90

Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje z psychiatrą.

Poradnictwo psychologiczne w Biurze Rozwoju Kompetencji

 • Marzena Bichta
 • ul. Sowińskiego 12, pokój 5
 • tel. (81) 537 50 70
 • Magdalena Bis
 • ul. Sowińskiego 12, pokój 5
 • tel. (81) 537 50 70

Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM

 • dr hab. Katarzyna Klimkowska
 • ul. Narutowicza 12 (Instytut Pedagogiki, Oficyna – pok. 14)
 • katarzyna.klimkowska@poczta.umcs.lublin.pl
 • 81 537 63 07

Aktywizacja i integracja studentów z niepełnosprawnością

 • Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”
 • zsnalteridem.umcs@gmail.com
 • tel. 510 868 608

Pomoc rówieśnicza

 • Akademickie Centrum Wsparcia 
 • www.facebook.com/acw.umcs

 

Wszystkie formy pomocy na UMCS są darmowe.

Należy zwrócić się do odpowiedniej osoby i umówić się na spotkanie.

 

  Autor
  Katarzyna Skalska