na kierunku malarstwo

Zaliczenia odbywają się w sposób zdalny, ze spełnieniem wymogów Zarządzenia 111/2020 Rektora UMCS.   

Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się aplikację Teams na licencji uczelnianej albo platformę Wirtualny Kampus

Zaliczenie stacjonarne (należy podać numer sali) może mieć miejsce tylko w przypadku zajęć praktycznych/ przedmiotów artystycznych, o ile organizacja zaliczenia spełnia wymogi sanitarne obowiązujące w epidemii. Przy zaliczeniu stacjonarnym należy zaplanować i podać godziny zaliczenia dla poszczególnych studentów, żeby nie powodować zgromadzeń.  

Sesja zaliczeniowa rozpoczyna się w czwartek 4 lutego i trwa do środy 17 lutego 2021.  

Przerwa międzysemestralna – od 18 lutego do 24 lutego 2021.

Wykaz zaliczeń poniżej - ostatnia aktualizacja - 07.02.2021, godz.14.00