Mój tajemniczy mózg - bajkowa podróż dla dzieci z wykorzystaniem zabaw wspierających rozwój mózgu

"Mój tajemniczy mózg - bajkowa podróż dla dzieci z wykorzystaniem zabaw wspierających rozwój mózgu"/ projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.

Jednostka organizacyjna: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Termin realizacji: 1.02.2017 - 30.06.2017

Projekt opierał się na bardzo intensywnie rozwijającej się dziedzinie, dotyczącej badań nad mózgiem i ich praktycznego wykorzystania w procesie edukacji. Od kilku lat współpracujący z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii nauczyciele zgłaszali zainteresowanie neuropedagogiką oraz spotkaniami z tego zakresu. W 2016 roku na Lubelskim Festiwalu Nauki dr Małgorzata Chojak zgłosiła projekt, będący pierwowzorem niniejszego: „Mój tajemniczy mózg – bajkowa podróż z wykorzystaniem zabaw wspierających rozwój mózgu oraz diagnozą dominującego typu inteligencji wielorakiej”. Projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem ze strony placówek oświatowych, że odbyło się aż 14 edycji.