Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)

Tytuł projektu: „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. Lubelskie - projekt partnerski)”

Nr umowy: POWR.02.10.00-00-5012/18

Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego

Wartość projektu: 135 880,00 PLN

Termin realizacji: 01.08.2019 - 31.07.2021

Strona www projektuhttps://www.umcs.pl/pl/modelowa-szkola-cwiczen-lublin.htm

    Autor
    Dorota Obydź