Mobilność edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego z krajami partnerskimi(KA107)

Tytuł projektu: „Projekt programu Erasmus+ w ramach działania Erasmus – Mobilność edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego z krajami partnerskimi (KA107)”

Nr umowy: 2019-1-PL01-KA107-064848

Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

Wartość projektu: 66 445,00 EUR

Termin realizacji: 01.08.2019 – 31.07.2020

    Autor
    Dorota Obydź