Mistrzowie dydaktyki

Tytuł projektu: „Mistrzowie dydaktyki”

Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego

Wartość projektu: 30 900,00 PLN

Termin realizacji: 24.10.2018-31.12.2020

 

    Autor
    Dorota Obydź