Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Humanistycznego UMCS.

Kolacja konferencyjna (24 września) odbędzie się w Hotelu Victoria.