Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Krakowie

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS zaprasza Państwa do zgłaszania chęci udziału w Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, które odbędą się w dniach 25-26 czerwca 2015 roku w Krakowie. Targi organizowane są przez Fundację Haller Pro Inventio we współpracy z EUROBUSINESS-HALLER.

Udział w Targach stanowi szeroką platformę wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy wynalazcami, zapleczem naukowo-badawczym, uczelniami i innowacyjnymi firmami, a przemysłem i otoczeniem biznesu oraz instytucjami wspomagającymi i finansującymi badania i rozwój.

Targom będzie towarzyszyła konferencja pt.: „Od koncepcji do zysku”. Tematyka bloku konferencyjnego służyć ma w głównej mierze omówieniu nowych zasad finansowania badań naukowych na rzecz innowacyjnej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”, jak również przybliżeniu przedsiębiorcom i jednostkom sfery nauki sposobów przygotowania się do nowego okresu programowania 2014-2020. Impreza targowa zorganizowana zostanie w nowo otwartym centrum kongresowym w bliskiej odległości od krakowskiego Starego Miasta.

Wszystkie wynalazki prezentowane na Targach będą poddane ocenie Jury.

Branże wystawiennicze:

Ekologia, Automatyka, Inżynieria, Metalurgia, Energia odnawialna, Elektryka i Elektronika, Energetyka, Mechanika, Medycyna i biotechnologia, Nauki przyrodnicze, Bezpieczeństwo, Rolnictwo i przemysł spożywczy, Urządzenia przemysłowe i laboratoryjne, Budownictwo, Wzornictwo przemysłowe, Informatyka, Chemia i inne

Zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w Targach do Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS do 31 stycznia 2015 r.

Osoba do kontaktu: Wirginia Gieryng-Cieplak
wirginia.gieryng@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (081) 537 51 76, 537 55 40

    Aktualności

    Data dodania
    28 stycznia 2015