mgr Renata Tyśkiewicz

mgr Renata Tyśkiewicz - studentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 27.02.2019 r.

Dyscyplina: Biotechnologia


Tytuł rozprawy

Właściwości ryzosferowych szczepów Trichoderma spp. istotne w stymulacji wzrostu i ochronie pszenicy przed fitopatogenami Fusarium spp.

Promotor

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł prof. UMCS - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej UMCS w Lublinie

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Magdalena Frąc z Instytutu Agrofizyki im. Pohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

dr hab. Magdalena Szczech z Instytutu Ogrodnictwa PIB w Skierniewicach