mgr Małgorzata Pac-Sosińska

mgr Małgorzata Pac-Sosińska - studentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 23.09.2013 r.

Dyscyplina: Biologia


Tytuł rozprawy

Charakterystyka antygenów O, glukanów i egzopolisacharydów bakterii z rodzaju Ochrobactrum

Promotor

prof. dr hab. Adam Choma - Zakład Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie