mgr Magdalena Wójcik

mgr Magdalena Wójcik - asystent w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii

Data wszczęcia: 20.03.2019 r.


Tytuł rozprawy

Taksonomia i filogeneza molekularna mikrosymbiontów Lembotropis nigricans (L.) Griseb. (szczodrzyk czerniejący)

Promotor

prof. dr hab. Wanda Małek - Zakład Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr Michał Kalita - Zakład Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie