mgr Magdalena Czemierska

mgr Magdalena Czemierska - studentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 25.05.2016 r.


Tytuł rozprawy

Zdolności flokulacyjne egzopolimerów z Rhodococcus sp. oraz ich właściwości fizyko-chemiczne

Promotor

dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka prof. nadzw.  - Zakład Biochemii UMCS w Lublinie