mgr Katarzyna Orzeł

Doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UMCS

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie. Doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego na WPIA UMCS w Lublinie. Asystent sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie.

Kontakt: katarzyna.orzel@umcs.pl

Zainteresowania naukowe: W ramach rozprawy doktorskiej zajmuje się problematyką przesłanki procesowej zawisłości prawnej sporu.