mgr Katarzyna Buczek

mgr Katarzyna Buczek - studentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 24.10.2018 r.

Dyscyplina: Biotechnologia


Tytuł rozprawy

Aktywność związków porfirynowych wobec mikrosporydiów Nosema ceranae powodujących nosemozę pszczół miodnych

Promotor

dr hab. Mariusz Trytek prof. UMCS - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej UMCS