mgr Dawid Stefaniuk

mgr Dawid Stefaniuk - asystent w Zakładzie Biochemii

Data wszczęcia: 20.09.2017 r.


Tytuł rozprawy

Izolacja i charakterystyka nowych niskocząsteczkowych substancji biologicznie czynnych z sekretomu grzyba Cerrena unicolor

Promotor

dr hab. Magdalena Jaszek - Zakład Biochemii UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr Anna Matuszewska - Zakład Biochemii UMCS w Lublinie