mgr Barbara Gieroba

mgr Barbara Gieroba - studentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 20.12.2017 r.


Tytuł rozprawy

Organizacja molekularna oraz aktywność przeciwnowotworowa ksantohumolu w odniesieniu do modelowych błon lipidowych i wybranych linii komórek nowotworowych

Promotor

prof. dr hab. Mariusz Gagoś  - Zakład Biologii Komórki UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr Marta Arczewska - Zakład Biofizyki UP w Lublinie