Media społecznościowe UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzi aktualnie profile na pięciu platformach społecznościowych, którymi są: Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn oraz Twitter.

Facebook

UMCS jest obecny na tym portalu od 2010 roku. Profil Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na Facebooku skupia aktualnie ponad 58 tysięcy osób. Są to zarówno studenci, jak i absolwenci, pracownicy czy kandydaci chcący podjąć naukę na Uczelni. Treści publikowane na Facebooku dotyczą zarówno życia akademickiego, osiągnięć poszczególnych jednostek oraz pracowników, a także ich odkryć i wynalazków. Z uwagi na znaczną liczbę osób obserwujących profil UMCS publikowane są tam również treści o charakterze informacyjnym. Na uniwersyteckim Facebooku przeprowadzane są także tematyczne webinaria skierowane do kandydatów na studia.

UMCS posiada także osobne profile prowadzone w języku ukraińskim oraz angielskim.

Instagram

Konto UMCS na Instagramie zrzesza 10 tysięcy obserwujących użytkowników, co czyni go jednym z najpopularniejszych uniwersyteckich profili instagramowych w Polsce. Ideą platformy, a co za tym idzie – profilu UMCS jest budowanie relacji z obserwującymi. Najczęściej są to młodzi ludzie – studenci oraz kandydaci na studia. Regularnie udostępniane są posty i relacje obserwujących. Zdecydowanie można stwierdzić, że w dużym stopniu współtworzą oni profil. Chętnie dzielą się swoimi chwilami nauki, a także sukcesami czy też sposobami na spędzanie wolnego czasu, ukazując tym samym studencką stronę życia UMCS.

YouTube

Kanał UMCS w serwisie YouTube gromadzi materiały filmowe ukazujące życie i potencjał uczelni. UMCS to miejsce, w którym pracują i studiują ludzie z pasją, odnoszący sukcesy na polu naukowym i podejmujący ciekawe inicjatywy, dlatego na kanale pragniemy prezentować subskrybentom filmy dotyczące interesujących zagadnień z różnych dyscyplin naukowych w formie wykładów bądź wywiadów o charakterze popularnonaukowym. Oprócz tego zamieszczane będą vlogi tworzone przez studentów polskich i zagranicznych, pokazujące naukę na UMCS i w Lublinie z ich perspektywy.

LinkedIn

LinkedIn jest serwisem specjalizującym się w kontaktach zawodowo-biznesowych. Profil UMCS skupia się na komunikowaniu osiągnięć poszczególnych jednostek Uniwersytetu, pracowników oraz innych osób związanych z UMCS. Omawiane są ich sukcesy oraz pokazywane wynalazki i osiągnięcia. To właśnie tutaj największy nacisk położony jest na kreowanie marki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jako uczelni kompletnej. Nie bez znaczenia pozostaje zasięg profilu. Gromadzi on bowiem ponad 26 tysięcy obserwujących, co plasuje UMCS na pierwszym miejscu wśród uczelni publicznych w regionie.

Twitter

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej od 2011 roku posiada profil na Twitterze. Zgromadził dotychczas prawie 3000 obserwujących. Działalność UMCS na Twitterze łączy charakterystykę funkcjonowania profilu w serwisie LinkedIn oraz Facebook. Publikowane treści spełniają funkcję informacyjną, a także pokazują potencjał biznesowy Uniwersytetu. Zamieszczane są krótkie komunikaty prasowe oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń.