Medal 700-lecia Miasta Lublin

Miło nam poinformować o nadaniu 
prof. dr. hab. Andrzejowi Kokowskiemu Medalu 700-lecia Miasta Lublin.

„W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina”

GRATULUJEMY !

    Aktualności