Materiały dydaktyczne

Załączniki numer 1,2 i 4 - Materiały dydaktyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, przygotowane przez R. Ciesielską Musameh

Załącznik numer 3 - Quiz 700 lat Lublina przygotowany przez B. Karczmarczuk, D. Kołodziej, A. Trębską-Kerntopf